Bewust zijn

Er zijn drie fases in het vergroten van je bewustwording. Deze drie fases doorlopen we tijdens het coachtraject.


1 Herkennen en erkennen

Leren accepteren van je positieve kanten en ook dat wat je minder mooi vindt aan jezelf leren accepteren. Dat allemaal, maakt jou nu net zo uniek!


2. Bewust worden van je zintuigen

Een mens is meer dan alleen dat denkertje in je hoofd. Lichaamsbewust zijn, is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van bewust worden, omdat je lichaam een afspiegeling is van datgene wat in je hoofd omgaat. Pijn, verdriet, kwaadheid of plezier vertaalt zich in onze lichaamshouding. Door je meer bewust te zijn van je fysieke lichaam sta je met twee benen op de grond. Het zorgt voor een bewustwording van wat jij wilt, het hier en nu en met je omgeving. Om deze reden zal ik hier dan ook heel regelmatig aandacht aan geven.

In je onderbewustzijn zitten veel antwoorden op de vragen die je hebt. Daar waar het voor jou echt om gaat, dus net een laagje dieper. Een hele mooie manier om je onderbewuste bewust te krijgen is bijvoorbeeld een visualisatie. Het kan ook zijn dat we gaan tekenen, of een gesprek gaan voeren met onze ikken, werken met grondankers, de natuur in gaan voor een wandeling, of een tafelopstelling gaan maken. Tijdens coaching komen we vooral in beweging door te gaan doen, te ervaren. Hierdoor ga je uit je hoofd en laat je automatisch je onderbewuste aan het woord.


3. Verbinden van hoofd en zintuigen

Als je je bewust ben van hoofd en lijf, dan kun je je voorstellen dat je bewuszijn zich enorm heeft vergroot. Hierdoor kun je heel zuiver naar je innerlijke stem luisteren en doen wat voor jou goed is door de juiste beslissingen te nemen.