Vertrouwenspersoon

Je veilig voelen op de werkvloer

Het is belangrijk dat medewerkers een veilige werkomgeving hebben. Dat betekent dat medewerkers niet te maken hoeven te hebben met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Mocht een medewerker van uw organisatie daar onverhoopt toch mee te maken hebben, dan is het fijn als die persoon terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en bied mijn diensten aan als externe vertrouwenspersoon. Graag vertel ik in een persoonlijk gesprek wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Mijn taken als vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.

  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.

  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator, bedrijfsarts.

  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

  • Als vertrouwenspersoon ga ik altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.